Добре дошли в сайта на ДЗЗД ТЕДИ

НИЕ предлагаме

Фирма за счетоводно обслужване ДЗЗД Теди предлага голямо многообразие от услуги, които са изцяло в услуга на клиента и отговарят на неговите индивидуални потребности. Можете да сте наш клиент както за цялостно абонаментно обслужване, така и за конкретна задача или услуга. Фирмата ни работи с електронен подпис, което осигурява бързина и сигурност на нашите клиенти и им спестява част от дължимите данъци.

Счетоводни услуги:

– текущо, еднократно счетоводно обслужване (конкретно зададена от клиента задача),

- годишно счетоводно обслужване ( за фирми, които не са наши клиенти и искат само годишно приключване)

- обслужване на абонаментен принцип (виж меню Абонамент)Годишното счетоводно приключване включва:

- Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.

- Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.

- Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента.

- Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация.

- Изготвяне на счетоводна политика.

- Подаване на годишна данъчна декларация.

- Подаване на годишни финансови отчети в НСИ.

- Изготвяне на платежни документи за внасяне на годишният данък към НАП.